Psychosomatiek therapie


De Psychosomatische Oefentherapie richt zich op het herstel van het verstoorde evenwicht tussen spanning en ontspanning en het versterken van de persoonlijke kracht en kwaliteit. Samen met u gaat de therapeut op zoek naar de oorzaak van uw klacht(en).

Mijn specifieke aandachtsgebieden binnen de Psychosomatische Oefentherapie zijn:

Rouw en Verliesverwerking
De meeste mensen doorlopen het rouwproces met hulp en aandacht vanuit de omgeving zonder professionele hulp en houden er geen langdurige of chronische klachten aan over.

Voor die mensen die wel langdurige-en/of psychosomatische klachten behouden door het vastlopen in het rouwproces (onverwerkte rouw, ontkennen van verdriet, niet-accepteren van verlies, overspoeld worden door verdriet) is de Psychosomatische Oefentherapie een effectieve behandelmethode gericht op verliesverwerking, verliescommunicatie en therapeutisch lichaamswerk.

Onvoldoende Verklaarde Lichamelijke Klachten, ook wel SOLK genoemd.
Bij medisch onderzoek zijn er geen lichamelijke afwijkingen en/of ziekten te vinden, de klacht is niet objectiveerbaar. Sommige mensen zijn dan gerustgesteld en kunnen weer goed functioneren, soms verdwijnen de klachten in de loop der tijd. Vaak is er ondersteuning en begeleiding nodig om de factoren op te sporen die de klachten veroorzaken/instandhouden/verergeren. Door bewustwording en gedragsverandering kunnen de klachten verdwijnen/verminderen waardoor u weer beter kunt functioneren . Psychosomatische Oefentherapie is voor SOLK klachten een effectieve behandelmethode.

Slaapproblemen
Goed slapen is een belangrijk element in het creëren van de juiste balans in uw leven. Slapen ondersteunt het herstellend vermogen van uw lichaam en geest. Reparatiemechanismen en verwerkingsprocessen vinden vooral ’s nachts plaats. Een chronisch slaaptekort kan dan ook verregaande gevolgen hebben voor uw gezondheid. Veel lichamelijke- en geestelijke klachten kunnen voortkomen uit slecht slapen. Denk hierbij aan: moeheid, concentratieproblemen, hartkloppingen, benauwd gevoel, angst-en paniekgevoelens,overbelast gevoel, overspanning, burn-out, hyperventilatie, snel geïiriteerd. Psychosomatische Oefentherapie geeft u door therapeutische gesprekken inzicht in uw gedrag en door oefeningen sturing over uw lichaam en gedachten waardoor u weer grip krijgt op uw persoonlijke, slaapverstorende elementen.

EMDR
EMDR staat voor “Eye Movement Desensitization and Reprocessing” en is een volwaardige en effectieve psychotherapeutische behandelmethode.  Letterlijk vertaald betekent het: “door oogbeweging opnieuw beleven van de ingrijpende gebeurtenis(sen), deze ontlading verwerken van de emotionele reacties “. Iedere gebeurtenis die als herinnering een blijvend negatief effect op iemands leven heeft wordt binnen de psychiatrie traumatisch genoemd. Typisch voor een traumatische herinnering zijn de heftige emoties, de levendige beelden en de fysieke reacties daarop. Deze herinneringen worden telkens weer geactiveerd in situaties die lijken op die tijdens de traumatische gebeurtenis. Zo kan later een geluid dat je hoort, een geur die je ruikt of een beeld dat je ziet de beelden en de gevoelens aan die gebeurtenis weer levendig terug brengen. Inclusief alle lichamelijke reacties van toen.

Dat EMDR werkt bij nare herinneringen, bij nare gevoelens of trauma’s lijdt geen twijfel. Er bestaan inmiddels meer dan 23 gecontroleerde wetenschappelijke onderzoeken naar de effectiviteit van EMDR. Dit maakt EMDR op dit moment de meest geëvalueerde behandeling op het gebied van traumatica.